MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

Câu 48. Trình bày về kĩ thuật trồng cây không cần đất ?

         Kĩ thuật trồng cây không cần đất gồm hai kĩ thuật chính là :  Trồng cây trong nước (thuỷ canh) và trồng cây trong không khí (khí canh)

         - Trồng cây trong nước: Kĩ thuật trồng cây,trong đó cây không trồng trên đất, mà trồng trong dung dịch dinh dưỡng. Dung dịch dinh dưỡng là một hỗn hợp các nguyên tố khoáng cần thiết đối với từng loại cây trồng được hoà tan trong nước. Cây trồng trong dung dịch tốt hơn cây trồng trong đất,vì rễ cây sinh trýởng tốt, hô hấp mạnh do tiếp xúc tốt với oxi và do đó hấp thụ tốt nước, các chất khoáng hoà tan trong dung dịch. Trồng cây trong dung dịch là một phương pháp trồng cây có nhiều ưu điểm và mặc dù chia được phổ biến rộng rãi,nhưng rất quan trọng trong việc tiến hành các nghiên cứu về dinh d­ỡng khoáng,trong việc trồng cây rau, quả sạch, có giá trị kinh tế cao. Trồng cây trong không khí: Kĩ thuật trồng cây,trong đó cây không trồng trên đất ,không trồng trong dung dịch, mà trồng trong không khí.

          Theo định kì từng phút,dung dịch dinh dưỡng được phun vào rễ cây d­ới dạng s­ơng mù. Trồng cây theo kĩ thuật này,bộ rễ cây luôn được tiếp xúc với không khí sẽ hô hấp hiếu khí đến mức tối đa và sẽ nhận đ­ợc nhiều nước, các chất khoáng trong suốt quá trình sinh trýởng của chúng. Trồng cây trong không khí là phương pháp trồng cây hiện đại, sẽ được phổ biến trong tương lai trong việc trồng các cây rau ăn lá, rau ăn quả sạch, có chất lượng cao và có thể trồng trái vụ với năng suất rất cao.
Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 14:26 13/08/2009
Số lượt xem: 1746
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến