MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

Câu 47. Hãy tính lượng phân bón nitơ cho một thu hoạch 15 tấn chất khô/ha

Biết rằng : Nhu cầu dinh dưỡng của cây này đối với nitơ là 8 gam N cho một kg chất khô và hệ số sử dụng phân bón là 60%, hàm lượng N trong đất sau thu hoạch bằng 0.

Trả lời.

Lượng phân nitơ cho một thu hoạch định trước 15 tấn/ha sẽ là :

(8 . 15 . 1000 . 100)/60 =  200  kg nitơ

 


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 14:24 13/08/2009
Số lượt xem: 4594
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến