MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

Câu 45. Cho các nguyên tố sau : N, P, K, S, Mg, Fe, Mn, Mo, Ca, Cl, Na, Cu . Hãy chọn các nguyên tố liên quan đến :

Hàm lượng diệp lục

Quá trình quang phân li H2O

Sự bền vững của thành tế bào

Quá trình cố định nitơ khí quyển

Cân bằng nước và ion

Trả lời.

N, Mg, Fe

Mn, Cl

Ca

Mo

K+


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 11:19 13/08/2009
Số lượt xem: 4492
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến