MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 44 . Thế nào là hút bám trao đổi ?

        Hút bám trao đổi là hiện tượng trao đổi ion trên bề mặt hệ rễ và bề mặt keo đất khi hai đối tý­ợng này tiếp xúc với nhau. Trong quá trình trao đổi này, các ion hidro từ rễ đi ra chiếm chỗ của các ion bám trên keo đất làm cho các ion này trở về trạng thái tự do và trở lại bám trên bề mặt rễ và bị rễ hấp thụ.Còn có một cách khác là CO2, sản phẩm của quá trình hô hấp của rễ, đi từ rễ ra đất và kết hợp với nước thành axit cacbonic, như­ng ngay sau đó các axit này lại phân li để giải phóng các ion hidro  ( CO2 + H2O à H2CO3, sau đó H2CO3  à HCO3-  + H+ ).

        H+ lại thực hiện quá trình  trao đổi ion nh­ý cách 1. Cơ chế hút bám trao đổi này biểu hiện rơ rệt ở giai đoạn đầu của quá trình hấp thụ khoáng và thuộc cơ chế hấp thụ khoáng bị động.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 11:16 13/08/2009
Số lượt xem: 5936
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến