MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 43. Vấn đề bón phân hợp lí cho cây trồng được hiểu như thế nào? Cho ví dụ?

       Theo sự tính toán của các nhà Sinh lí thực vật, phân bón quyết định 50% năng suất cây trồng. Vì vậy vấn đề bón phân hợp lí cho cây trồng là vấn đề hết sức quan trọng trong nông nghiệp. Cũng như vấn đề tưới nước hợp lí, vấn đề bón phân hợp lí cho cây trồng cũng phải trả lời và thực hiện ba vấn đề sau: Bón bao nhiêu, bón khi nào và bón thế nào?

1. Về lượng phân bón phải căn cứ vào các yếu tố sau đây:

      Nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng (lượng chất dinh dưỡng để hình thành một đơn vị thu hoạch).

      Khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất.

      Hệ số sử dụng phân bón.

      Dựa vào các yếu tố này ta có thể tính được lượng phân bón cần thiết cho một thu hoạch định trước.

      Hãy tính lượng phân bón nitơ cần thiết để có một thu hoạch 50 tạ thóc/ha? Biết rằng: Nhu cầu dinh dưỡng của lúa là: 1,4 kg nitơ / tạ thóc, lượng chất dinh dưỡng còn lại trong đất bằng 0, hệ số sử dụng phân nitơ là 60%.

Cách tính như sau:

Lượng nitơ cần phải bón:   = (1,4.5.100)/60 =116,7 kg Nitơ

2. Về thời kì bón phân phải căn cứ vào các quá trình sinh trýởng của mỗi loại cây trồng

3. Về cách bón phân: bón lót (bón trước khi trồng), bón thúc (bón trong quá trình sinh trýởng của cây) và có thể bón phân qua đất hoặc bón phân qua lá


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 11:13 13/08/2009
Số lượt xem: 4209
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến