MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 42. Nhu cầu dinh dưỡng là gì?

        Nhu cầu dinh dưỡng là lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho việc tạo ra một đơn vị năng suất . Nhu cầu dinh dưỡng có hai mặt : Mặt lượng : số lượng chất dinh dưỡng cần thiết để tạo ra một đơn vị năng suất và mặt chất : các nguyên tố dinh dưỡng khác nhau mà cơ thể cần thiết nhất trong mỗi thời kì sinh tr­ởng nhất định để cho một năng suất cao nhất. Nhu cầu dinh dưỡng thường được tính bằng gam/kg hoặc kg/tấn. Ví dụ : Đối với cây lúa: 14 kg Nitơ / tấn, 6 kg P2O5 / tấn , 41 kg K2O / tấn , đối với cây ngô : 30 kg Nitơ / tấn, 6 kg P2O5 / tấn, 30 kg K2O / tấn


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 11:08 13/08/2009
Số lượt xem: 3466
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến