MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 4. Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng thể hiện ở các quá trình nào ?

   
   Đó là bốn quá trình trao đổi chất xảy ra trong cơ thể thực vật :
          - Quá trình trao đổi nước
          - Quá trình dinh dưỡng khoáng và trao đổi nitơ
          - Quá trình quang hợp
          - Quá trình hô hấp
 

Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 15:41 11/08/2009
Số lượt xem: 1338
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến