MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 39. Trình bày tóm tắt vai trò của các nguyên tố khoáng ?

1. Vai trò của các nguyên tố đaị lượng:

Các nguyên tố đại lượng thường đóng vai trò cấu trúc trong tế bào, là thành phần của các đại phân tử trong tế bào (protein, lipit, axit nucleic,...). Các nguyên tố đaị lượng còn ảnh hýởng đến tính chất của hệ thống keo trong chất nguyên sinh như: điện tích bề mặt, độ ngậm nước, độ nhớt và độ bền vững của hệ thống keo.

2.Vai trò của các nguyên tố vi lượng:

Các nguyên tố vi lượng thường là thành phần không thể thiếu được hầu hết các enzym.

Chúng hoạt hoá cho các enzym này trong các quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Vai trò của các nguyên tố đa lượng, vi lượng được minh hoạ ở bảng sau :

picture4_500 


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 10:57 13/08/2009
Số lượt xem: 2960
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến