MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 35. Trình bày khái niệm về các nguyên tố dinh dưỡng và phân loại ?

        Nguyên tố dinh dưỡng là những nguyên tố được bổ sung từ môi trường ngoài, cần thiết cho sự tồn tại, sinh trýởng và phát triển của cây.

        Các nguyên tố này cung cấp cho cây nhằm 2 mục đích cơ bản là duy trì các hoạt động sinh lý- hoá sinh bình thường trong mô và tham gia kiến tạo các cấu trúc. Do đó, sự sinh trýởng, phát triển và năng suất của thực vật sẽ phản ánh việc cây có được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng hay không.

        Với phương pháp phân tích ngày càng chính xác, ngày nay người ta cho rằng hầu như tất cả các nguyên tố trên trái đất đều có mặt trong cây. Mỗi nguyên tố có chức năng riêng, chỉ khác nhau về tầm quan trọng và số lượng nhiều hay ít.

        Căn cứ vào hàm lượng chứa trong cây, người ta đã chia các nguyên tố trong cây ra làm 3 nhóm:

         Nhóm các nguyên tố chiếm một lượng lớn, từ 10-1 đến 10-4% khối lượng chất khô, gọi là các nguyên tố đaị lượng, gồm: C, H, O, N, P, K, S, Mg, Ca...

        Nhóm các nguyên tố chiếm một lượng nhỏ, từ 10-5 đến 10-7% khối lượng chất khô, gọi là các nguyên tố vi lượng: Mn, B, Cu, Zn...

        Nhóm các nguyên tố chiếm một lượng rất nhỏ, từ 10-8 đến 10-14% khối lượng chất khô gọi là các nguyên tố siêu vi lượng: As, I, Cd, Ag, Au, Hg , ...

          Nhìn chung có khoảng 16 nguyên tố thiết yếu đối với thực vật. Đó là những nguyên tố có liên quan trực tiếp đến các hoạt động sống của cây, vai trò của nó không thể thay thế bằng các nguyên tố khác và thiếu nó thì cây trồng không thể sinh trýởng phát triển bình thường được.

picture2_500 


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 10:54 13/08/2009
Số lượt xem: 1945
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến