MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 33. Giải thích thí nghiệm sau :

      Nhỏ một giọt cồn , một giọt benzen lên hai vị trí khác nhau trên mặt lá cây vào các giờ : 5 giờ, 7 giờ, 10 giờ, 12 giờ, 15 giờ, 17 giờ.

       Nhận thấy :giờ : không có dấu vết gì 7 giờ : có một vết trong ở chỗ nhỏ giọt benzen 10 giờ: có hai vệt trong ở cả hai chỗ nhỏ giọt cồn và

12 giờ : Chỉ có một vết trong ở chỗ nhỏ giọt           benzen

15 giờ:  như 10 giờ 

17 giờ : như 5 giờ

Hãy cho biết thí nghiệm này dựa trên nguyên tắc nào và nhằm mục đích gì :

Trả lời. 

   - Nguyên tắc của thí nghiệm này là dựa vào tính thấm khác nhau của các chất hữu cơ phân cực và không phân cực qua tế bào

      Mục đích thí nghiệm là muốn tìm hiểu động thái hoạt động của khí khổng ở các cường độ ánh sáng khác nhau trong ngày.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 10:19 13/08/2009
Số lượt xem: 1951
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến