MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 33.

Cây trồng trong đất có áp suất thẩm thấu P = 0,3 atm, trong khi áp suất thẩm thấu của rễ cây này là 0,1 atm và sức căng trương nước T = 0,8 atm. Hỏi cây có thể sống được ở đất này không ? Giải thích vì sao ?  

Trả lời.  

P đất = 0,3 atm , S cây = P cây - T cây --->           S = 0,1 - 0,8 = - 0,7 atm.  Như vậy, cây đã trồng không sống được ở đất này, vì sức hút nước có giá trị âm, tức là cây không lấy được nước, mà còn bị mất nước.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 10:23 13/08/2009
Số lượt xem: 1651
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến