MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 32. Cho một tế bào thực vật đã phát triển đầy đủ vào một dung dịch. Hãy cho biết:

Khi nào sức căng trương nước T xuất hiện và tăng ?

Khi nào T cực đại và khi T cực đại thì bằng bao nhiêu ?

Khi nào T giảm và khi nào T giảm đến O

Trong công thức  S = P - T, S  luôn < P  hoặc = P .    Có khi nào S > P ?  Giải thích, nếu có.

Biểu diễn mối liên quan giữa các đại lượng: S , P, T trên đồ thị các trường hợp a,b,c,d trên.

Một cây được tưới nước và bón phân bình thường. Hãy nêu những trường hợp T có thể tăng?

Trả lời.

        Khi tế bào nhận nước thì T xuất hiện và nếu tế bào tiếp tục nhận nước thì T tăng

       T cực đại khi tế bào bão hoà nước và lúc đó T = P

        Khi tế bào mất nước thì T giảm và khi tế bào bắt đầu co nguyên sinh thì T = 0

       Có, khi đó S = P + T, tức là S > P. Đó là khi tế bào mất nước một cách đột ngột, không bào co lại, nhưng chất nguyên sinh không kịp tách rời khỏi thành tế bào, làm thành tế bào lơm vào trong và T xuất hiện với chiều ngược lại, mang dấu - . Do đó : S = P -  ( - T )  ---> S = P + T

      Vẽ một đồ thị có trục hoành biểu diễn thể tích tương đối của tế bào, trục tung biểu diễn các đại lượng P, T, S .

       Chỉ có thể tăng trong trường hợp tế bào nhận nước mà không thoát được nước. Như vậy T sẽ tăng trong các trường hợp sau: Đưa cây vào trong tối, bão hoà hơi nước trong không gian trồng cây, tăng hàm lượng AAB làm khí khổng đóng.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 10:16 13/08/2009
Số lượt xem: 2374
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến