MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 31. Khi nghiên cứu về Cân bằng nước và vấn đề tưới nước hợp lí cho cây trồng :

  Người ta căn cứ vào áp suất thẩm thấu ( P ) để xác định cây chịu hạn và cây kém chịu hạn. Hãy nêu nguyên tắc xác định P

  Thử nêu một vài phương pháp xác định khả năng thoát hơi nước của cây ?

  Thử nêu một vài phương pháp xác định mật độ khí khổng ở hai mặt lá ?

  Khi xác định cường độ thoát hơi nước ( mg H2O / dm2 lá . giờ) theo các giờ trong ngày ( 7, 10, 12, 15, 17 ) qua bề mặt lá và qua khí khổng của một cây, người ta thu được nhiều số liệu. Có thể phân biệt các số liệu của hai con đường thoát hơi nước được không ?

Trả lời.

  Áp suất thẩm thấu được xác định bằng công thức:  P = RTC . R là hằng só = 0,082, T là nhiệt độ tuyệt đối = 273 + nhiệt độ khi đo P. Như vậy , để tính P, ta phải xác định C. Đó là nồng độ dịch tế bào. Như vậy nguyên tắc xác định P chính là nguyên tắc xác định nồng độ dịch tế bào. Nguyên tắc đó là: Không thể xác định trực tiếp nồng độ dịch tế bào, mà phải xác định gián tiếp bằng cách so sánh nó với một dung dịch đã biết nồng độ. Thường người ta dùng phương pháp Co nguyên sinh: Đưa tế bào vào các dung dịch đã biết nồng độ (pha từ đường hoặc muối), sẽ tìm thấy ở một dung dịch, tế bào bắt đầu co nguyên sinh. Nồng độ của dung dịch đó chính là tương đương với nồng độ dịch tế bào. Một phương pháp chính xác hơn đã được sử dụng là phương pháp So sánh tỉ trọng dung dịch : Rút dịch tế bào ra khỏi lá.

       Nhỏ vào mỗi dung dịch đã biết nồng độ (pha từ đường hoặc muối) một giọt dịch tế bào và quan sát, nếu giọt dịch đứng yên ở giữa dung dịch rồi tan dần, thì ở dung dịch đó tỉ trọng của dịch tế bào và dung dịch bằng nhau và nồng độ dung dịch đó chính là nồng độ dịch tế bào cần tìm. Có thể xác định khả năng thoát hơi nước của cây bằng phương pháp cân nhanh ( Trình bày ở bài thực hành cuối chương) hoặc bằng phương pháp Sử dụng giấy tẩm Clorua Coban. Giấy tẩm Clorua Coban khi ướt có màu hồng, khi khô không màu. Như vậy khi giấy khô áp vào lá cây, theo thời gian, giấy sẽ chuyển màu hồng. Căn cứ vào thời gian chuyển từ màu trắng sang màu hồng của giấy, có thể xác định khả năng thoát hơi nước của cây.

       Có thể nêu hai phương pháp xác định mật độ khí khổng ở hai mặt lá:

      1. Dùng một loại keo nhớt trong suốt phủ lên hai mặt lá một lớp mỏng. Khi lớp keo khô, bóc lớp màng keo ra khỏi lá, soi dưới kính hiển vi, ta sẽ thấy hình của các khí khổng in rơ trên lớp màng keo và có thể xác định được mật độ khí khổng ở mặt trên và mặt dưới lá, thậm chí có thể tính được số lượng khí khổng/mm2. Dùng phương pháp áp giấy Clorua Coban vào mặt trên và mặt dưới lá, rồi tính thời gian làm hồng giấy, ta có thể xác định gián tiếp mật độ khí khổng. Bởi vì thoát hơi nước chủ yếu bằng con đường khí khổng.

       d) Có thể được, vì con đường thoát hơi nước qua khí khổng có cường độ lớn và thường giảm vào ban trưa. Như vậy nếu căn cứ vào số liệu thu được để vẽ các đồ thị có trục tung là cường độ thoát hơi nước, trụch hoành là thời gian, thì đồ thị có hai đỉnh sẽ là đồ thị chỉ sự thót hơi nước qua khí khổng, còn đồ thị thấp hơn, có một đỉnh là đồ thị của con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 10:14 13/08/2009
Số lượt xem: 3742
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến