MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 30. Thế nào là áp suất trương nước ?

       Áp suất trương nước:  Áp suất thuỷ tĩnh của cỏc chất chứa trong tế bào, chủ yếu là của dịch tế bào. Áp suất thuỷ tĩnh thường có giá trị dương trong tế bào thực vật và có giá trị âm trong các tế bào mạch dẫn của các mô gỗ trong các cây thoát hơi nước mạnh. Tế bào thực vật khi hút nước, áp suất trương lớn dần và tác động vào thành tế bào,gây ra một lực chống lại của thành tế bào, gọi là sức căng trương nước.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 10:12 13/08/2009
Số lượt xem: 3215
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến