MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 29 . Thế nào là Hệ số héo ?

       Hệ số héo là tỉ lệ % nước còn lại trong đất khi cây trồng trên đất đó bắt đầu bị héo. Hệ số này được tính theo % ẩm dung toàn phần của đất và đó chính là hệ số chỉ giới hạn dưới của nước dùng được trong một loại đất. Hệ số héo của các loại đất khác nhau rất lớn.

Ví dụ:  Đất cát : 2,2 ,đất thịt : 12,6 ,đất sét : 26,2 %.
Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 10:11 13/08/2009
Số lượt xem: 3885
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến