MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 28. Thế nào là Hạn sinh lí ?

     Hạn sinh lí là hiện tượng: Lá bị héo khi trong đất vẫn còn nước.

    Cây thường không sử dụng được dạng nước liên kết chặt với các keo đất, khi đó nó bị hạn khi trong đất vẫn còn nước.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 10:11 13/08/2009
Số lượt xem: 10293
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến