MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 25 . Cường độ thoát hơi nước là gì ?

       Cường độ thoát hơi nước là đại lượng đo khả năng thoát hơi nước của thực vật, thường được tính bằng số mg H2O thoát ra trong một đơn vị thời gian và trên một đơn vị diện tích thoát hơi nước. Cường độ thoát hơi nước  T = mg H2O /dm2 / giờ.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 10:08 13/08/2009
Số lượt xem: 5279
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến