MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 2. Vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất ?


Enzim là một chất xúc tác sinh học được tạo ra bởi cơ thể sống. Nhờ enzim mà các qúa trình hóa học trong cơ thể sống xẩy ra với tốc độ cao trong những điều kiện sinh lý bình thường như nhiệt độ và áp suất không cao, PH môi trường gần như trung tính.
Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa ban đầu của phản ứng hóa học bằng cách tạo thành nhiều phản ứng trung gian mà các phản ứng này chỉ đòi hỏi năng lượng hoạt hóa ít hơn nhiều so với khi không có chất xúc tác tham gia.

Thí dụ:  Hệ thống A + B ⇋ C + D có chất xúc tác X tham gia phản ứng thì các phản ứng có thể tiến hành theo các giai đoạn sau:
A + B + X → ABX→ CDX→ C + D + X
Khi có chất xúc tác thì tổng năng lượng hoạt hóa cần thiết cho hệ thống sẽ thấp hơn nhiều vì vậy mà phản ứng có thể tiến hành ở nhiệt độ thấp mà vẫn làm tăng tỷ lệ các phân tử có hoạt tính hóa học của hệ thống và do đó làm  tăng tốc độ phản ứng.
 

Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 15:31 11/08/2009
Số lượt xem: 1318
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến