MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 19. Thế nào là thấm và thẩm tích ?

Thấm là hiện tượng khuếch tán của các phần tử vật chất qua màng.   Thẩm tích là:  Kĩ thuật tách các hợp chất của phần tử nhỏ khỏi các hợp chất của phần tử lớn nhờ khuyếch tán chọn lọc qua màng.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 10:02 13/08/2009
Số lượt xem: 7134
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến