MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

Câu 17. Thế nào là cân bằng nước và vấn đề hạn của cây trồng ?

Cân bằng nước được hiểu như sự tương quan giữa quá trình hấp thụ nước và quá trình thoát hơi nước. Khi sự mất nước được bù lại bằng sự nhận nước đến mức cây bão hoà nước thì đó là trạng thái cân bằng nước âm. Ở trạng thái này cây bắt đầu thiếu nước và gọi là cây bị hạn. Vấn đề đặt ra bây giờ là phải tưới nước cho cây trồng.

Một số khái niệm trong cân bằng nước :

- Hệ số héo là tỉ lệ % nước còn lại trong đất khi cây trồng trên đất đó bắt đầu bị héo. Hệ số này được tính theo % ẩm dung toàn phần của đất và đó chính là hệ số chỉ giới hạn dưới của nước dùng được trong một loại đất. Hệ số héo của các loại đất khác nhau rất lớn.

  Ví dụ: Đất cát: 2,2 ,đất thịt: 12,6 ,đất sét: 26,2 %.

- Hạn sinh lí là hiện tượng : Lá bị héo khi trong đất vẫn còn nước.

Cây thường không sử dụng được dạng nước liên kết chặt với các keo đất , khi đó nó bị hạn khi trong đất vẫn còn nước.

- Hệ số thoát hơi nước là tỉ số giữa số lượng nước thoát hơi để hình thành một đơn vị chất khô. Hệ số này thường khác nhau ở các cây khác nhau,nhất là các cây C3 và C4. Ví dụ : Cây lúa – 682 g nước thoát để hình thành 1g chất khô,trong khi đó cây ngô chỉ cần 349.
Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 09:59 13/08/2009
Số lượt xem: 12731
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến