MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 10 . Hãy trình bày tóm tắt về quá trình hô hấp ở thực vật ?

Hô hấp thực vật là quá trình oxi hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2, H2O và giải phóng ra năng lượng ở trong cơ thể thực vật. Phương trình hô hấp đý­ợc viết nh­ sau:

C6H12O6  +  O2 à CO2 + H2O + Q (năng lượng:  ATP  +  nhiệt)

Quá trình hô hấp thực vật có thể chia thành 4 giai đoạn :

1. Đường phân (phân giải Glucôzơ thành Axit pyruvic)

2. Phân giải  kị khí (quá trình lên men rượu và lên men axit lactíc).

3.Hô hấp hiếu khí (Chu trình Crep)

4.Chuỗi truyền điện tử trong hô hấp (năng lượng tích luỹ trong NADH và FADH2 được giải phóng thông qua chuỗi truyền điện tử để hình thành ATP  và khử O2 thành H2O)
Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 08:34 12/08/2009
Số lượt xem: 3514
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến