MENU

Gốc > Bài viết > TIN HỌC > Code >

Cách chèn flash, mp3, video vào blog

Với blog chúng ta có thể chèn flash, mp3, video vào để làm cho blog phong phú, hấp dẫn hơn.

Sau đây tôi xin giới thiệu tới các thầy cô và các bạn các đoạn code để chèn flash, mp3 và phim vào blog.

1. Chèn flash :

<embed quality="high" menu="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" src="link của file flash " type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="273" loop="true"></embed>

Trong đó hãy thay thế link của file flash bằng link của flash mà các bạn muốn hiển thị. Nếu muỗn flash load nhanh hơn thì file này nên được up trên host của các bạn. Ví dụ với blog Violet chúng ta hãy up lên chính trang riêng của các bạn và lấy link.

2. Chèn mp3 :

<embed width='280' height='50' type='application/x-mplayer2' src='URL' showstatusbar='1'  loop='1' autostart='0'>

3. Chèn video :

<embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="URL" name="MediaPlayer1" width="284" height="239" autostart="0" showcontrols="1" volume="80">

 Tương tự như trên, thay URL bằng link của video.

Hãy để ý phần src="URL" có ở cả 2 đoạn code trên .Nó là phần quan trọng nhất .Hãy thay thế chữ URL bằng đường link đến file nhạc bạn upload lên blog của bạn. ví dụ đường link của mình là 

Muốn để chế độ tự chay thì để autostart='1', còn không thì để autostart='0'

Đối với nhạc tiếng link phải tận cùng là dạng wma hoặc mp3 còn với nhạc hình thì tận cùng là wmv

Ví dụ code để chèn flash vào blog như sau :

<embed quality="high" menu="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" src="http://d.violet.vn/uploads/resources/511/0.doi_am.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="273" loop="true"></embed>

Hãy copy đoạn code này và dán vào blog của bạn để xem kết quả.

Tìm hiểu về cách chèn code vào blog Violet.

 


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 14:47 16/05/2009
Số lượt xem: 2491
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến