MENU

THỰC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ VI SINH VẬT

402248 I. MỤC TIÊU Học sinh tiến hành được các thao tác nhuộm đơn tế bào và quan sát đựoc hình dạng của một số loại nấm men, vi khuẩn, nấm mốc và bào tử của nấm mốc. II. CHUẨN BỊ 1. Dụng cụ, hoá chất - Que cấy vô trùng, phiến kính sạch, đèn cồn, kính hiển vi, chậu đựng nước rửa, pipet, giấy lọc cắt nhỏ (cỡ 2 x 3cm), ống nghiệm - dung dịch fucsin 1% (có thể thay thế fucsin đỏ bằng các thuốc kiềm khác màu...

CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

402241 I. KHÁI NIỆM 1. Sự phát hiện ra virut Từ trước Công nguyên, đã có nhiều tài liệu về một số bệnh mà sau này người ta xác định là do virut gây nên như bệnh dại, bại liệt, đậu mùa. Năm 1892 D.I.Ivanopxki, nhà khoa học người Nga khi lấy dịch ép của lá cây thuốc bị bệnh khảm, cho lọc qua nến lọc vi khuẩn rồi lấy dịch ép này nhiễm vào lá cây thuốc lá không bị bệnh thì thấy cây cũng bị mắc bệnh. Soi dưới...

SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

402239 I. CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT Để thấy rõ quá trình xâm nhiễm và phát triển của virut, chúng ta sẽ nghiên cứu 2 ví dụ phagơ T và HIV (một loại virut ở người). 1. Các giai đoạn xâm nhiễm và phát triển của phagơ Bảng 44. Các giai đoạn xâm nhiễm và phát triển của phagơ Các giai đoạn Phagơ 1. Hấp thụ Phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể của...

VIRUT GÂY BÊNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT

402235 I. VIRUT GÂY BỆNH 1. Virut kí sinh ở thực vật * Hãy kể tên những bệnh virut gây ra ở thực vật Bộ gen của hầu hết virut kí sinh ở thực vật là ARN mạch đơn. Tế bào thực vật có thành xenlulôzơ nên rất bền vững, virut không thể tự chui qua thành tế bào mà phải chủ yếu nhờ vào vết tiêm chích của côn trùng hoặc các vết xước (do thiên tai hay cơ học)… Ví dụ sâu, rệp, bọ rẫy khi hút nhựa kèm...