MENU

Thơ tình sinh học 3

970863 Anh yêu em như rừng xanh yêu muôn thú Như quang hợp cần ánh sáng chói trang Khi tình yêu đôi ta nảy nở Oxy kia sản phẩm của tình yêu alibaba_28_10 - onthi.com ...

Thơ tình sinh học 2

970845 Thơ tinhd dân chuyên sinh Em vẫn giữu cho mình 1 bông hồng đâ bội Thường biến cuộc đời có đổi đây em Em cuồng quay trong crep, canvin phmvanduong - Onthi.com...

Thơ tình sinh học

970794 Anh yêu em như quang hợp yêu ánh nắng Như tự sao chép cần DNA- polynerase Anh yêu em mà em chẳng dám exon Em thường hay intron làm lòng anh bối rối Anh chỉ là axit amin tự do En giàu sang mang họ protein bậc 4 Hai cấu trúc chẳng thể cùng một chốn Dẫu chúng ta cùng chung một tế bào Anh thí nghiệm tách chiết loại enzim Sẽ giúp anh trong quá trình dịch mã Tổng hợp anh thành một protein trang nhã Sánh...