MENU

Bí ẩn về mầu da và mái tóc

787068 Trên Trái đất, loài người có nhiều mầu da khác nhau. Người châu Á da vàng, người châu Phi da đen, người châu Âu da rất trắng. Sự khác nhau về mầu da này là do người ta sống ở các khu vực địa lý khác nhau. Càng về phía Nam, mầu da càng sẫm. Tại sao da của con người lại có mầu sắc khác nhau? Câu trả lời là do số lượng sắc tố đen trong da của người châu Âu ít, mầu da rất nhạt, còn hàm...

Các dạng bài tập của Di truyền học quần thể

718749 Dạng 1: Tính tần số các alen trong trường hợp trội không hoàn toàn và đông trội. Ví dụ: Trong một quần thể 500 người, có 100 người mang nhóm máu M (MM), 250 là MN và 150 là N (NN). Hãy tính tần số các alen M và N. Ta có thể tính tần số các alen trực tiếp dựa vào số lượng alen từ các cá thể (Cách 1) hoặc gián tiếp dựa vào tần số...

Tại sao các enzim tiêu hoá không làm tiêu tan chính các tổ chức tuyến đã sản xuất ra chúng ?

678725 * Các enzim tiêu hoá không làm tiêu tan chính các tổ chức tuyến sản xuất ra chúng vì : - Toàn bộ ống tiêu hoá tự tiết chất nhầy (có màng nhầy) giúp chống lại sự tấn công của enzim. - Các enzim sau khi được tế bào tuyến tạo ra sẽ được chứa trong những bào quan riêng (bộ gôngi), không chảy lan tràn trong tế bào chất của tế bào tuyến. - Nhiều enzim tiêu hoá được tổng hợp ở dạng tiền enzim (pepsinogen, trypsinogen, ...) bất...

Axít amin – đôi điều cần biết

673867 Axít Amin (amino Acid) Là Thành Phần Chính Tạo Nên Giá Trị Dinh Dưỡng Riêng Biệt Của Các Phân Tử Protein, Rất Cần Cho Sự Sống. Trên Thực Tế, Có 8 Loại Axít Amin Liên Kết Chặt Chẽ Với Nhau, Kích Thích Cơ Thể Phát Triển Mạnh Mẽ. Nếu Thiếu 1 Trong 8 Loại Quan Trọng Này Có Thể Dẫn đến Một Số Bệnh Nguy Hiểm đáng Tiếc Xảy Ra. 1. Histidine Histidine giúp cơ thể phát triển và liên kết mô cơ bắp với nhau. Nó còn có tác dụng hình...

Cây cỏ tranh

659756 Cỏ tranh hay bạch mao (tên gốc tiếng Trung), danh pháp khoa học: Imperata cylindrica (L.) Beauv., thuộc họ Lúa (Poaceae). Đặc điểm Cỏ tranh là cây sống lâu năm có thân rễ lan dài, ăn sâu dưới đất. Lá mọc đứng, cứng, gân nổi; dáng lá hẹp dài; lá có mặt trên nhám, mặt dưới nhẵn, mép lá sắc có thể cứa đứt tay rất dễ dàng. Hoa tự hình chuỳ, màu trắng sợi như bông, rất nhẹ nên ngoài nhân giống qua chồi rễ, cỏ tranh còn có khả...

Etylen (CH2 = CH2) - Chất ức chế sinh trưởng

578528 Etylen là một chất khí đơn giản kích thích sự chín của quả. Năm 1917, khi nghiên cứu quá trình chín của quả thấy có xuất hiện etylen. Từ năm 1933-1937 nhiều nghiên cứu khẳng định nó được sản xuất trong một số nguyên liệu thực vật, đặc biệt là trong thịt quả. Năm 1935, Crocker và một số cộng sự người Mỹ cho rằng etylen là hormone của sự chín. Sau đó bằng các phương pháp phân tích cực nhạy đã được phát hiện ra etylen có trong tất...

Axit absisic (ABA) - Chất ức chế sinh trưởng

578480 Năm 1961, hai nhà khoa học người Mỹ Liu và Carn đã tách được một chất dưới dạng tinh thể từ quả bông già và khi xử lý cho cuống lá bông non đã gây ra hiện tượng rụng và gọi chất đó là Absisic . Năm 1963, Chkuma và Eddicott đã tách được một chất từ lá già cây đậu ngựa và đặt tên là Absisic II. Vào thời gian này Wareing và các cộng sự cũng đã tách được một chất ức chế có trong các chồi đang...

Cytokinin - Chất kích thích sinh trưởng

556197 Cytokinin. Việc phát hiện ra xytokinin gắn liền với kỹ thuật nuôi cây mô tế bào thực vật. Năm 1955 Miller và Skoog phát hiện và chiết xuất từ tinh dịch cá thu một hợp chất có khả năng kích thích sự phân chia tế bào rất mạnh mẽ trong nuôi cấy mô gọi là kinetin (6- furfuryl - aminopurin - C10H 9N 5O). Letham và Miller (1963) lần đầu tiên đã tách được xytokinin tự nhiên ở dạng kết tinh từ hạt ngô gọi là zeatin và có hoạt...

Gibberellin - chất điều hoà sinh trưởng ở thực vật

556192 Gibberellin. Gibberellin là nhóm phytohormone thứ hai được phát hiện sau auxin. Từ những nghiên cứu bệnh lý “bệnh lúa von” do loài nấm ký sinh ở cây lúa Gibberella fujikuroi (nấm Fusarium moniliforme ở giai đoạn dinh dưỡng) gây nên. Năm 1926, nhà nghiên cứu bệnh lý thực vật Kurosawa (Nhật Bản) đã thành công trong thí nghiệm gây “bệnh von” nhân tạo cho lúa và ngô. Yabuta (1934-1938) đã tách được hai chất dưới dạng tinh thể từ nấm lúa von gọi là gibberellin A và B nhưng...

Chất điều hoà sinh trưởng ở thực vật - Vai trò của Auxin

553511 * Vai trò sinh lý của auxin Auxin có tác dụng sinh lý đến quá trình sinh trưởng của tế bào, hoạt động của tầng phát sinh, sự hình thành rễ, hiện tượng ưu thế ngọn, tính hướng của thực vật, sự sinh trưởng của quả và tạo quả không hạt... Auxin kích thích sự sinh trưởng giãn của tế bào, đặc biệt giãn theo chiều ngang của tế bào làm tế bào to về chiều ngang, vì vậy làm cho các bộ phận của cây to về chiều ngang....

Các chất kích thích sinh trưởng thực vật. (Tổng hợp, phân giải auxin)

553502 Các chất kích thích sinh trưởng của thực vật là những chất ở nồng độ sinh lý có tác dụng kích thích các quá trình sinh trưởng của cây. Các chất kích thích sinh trưởng thực vật gồm có các nhóm chất: auxin, gibberellin, cytokinine. Auxin. Năm 1880 Saclơ Ðacuyn (Darwin) đã phát hiện ra rằng ở bao lá mầm của cây họ hòa thảo rất nhạy cảm với ánh sáng. Nếu chiếu sáng một chiều thì gây quang hướng động, nhưng nếu che tối hoặc bỏ đỉnh ngọn thì...

Sinh trưởng của các cơ quan, cơ thể.

553403 1. Sinh trưởng của rễ. Rễ được tạo thành từ miền sinh trưởng rễ. Trong rễ đang sinh trưởng có 4 miền khác nhau. Chóp rễ là miền phôi thai, tiếp theo là miền kéo dài, miền lông hút và cuối cùng là miền phân nhánh của rễ. Các miền riêng biệt có quá trình sinh trưởng đặc trưng riêng, có hoạt động sinh lý, trao đổi chấtphù hợp chức năng miền đó đảm nhận. Phần đầu tiên của rễ là chóp rễ xảy ra sự phân bào mạnh mẽ...

Cơ quan tiến hành sinh trưởng của cây

534263 1. Các mô phân sinh. Quá trình sinh trưởng của cây được tiến hành ở các mô phân sinh do mô thường xuyên tăng số lượng tế bào. Trong cây có 3 loại mô phân sinh. * Mô phân sinh đỉnh (sinh trưởng dọc) Sinh trưởng đỉnh do mô phân sinh đỉnh đảm nhận. Mô phân sinh đỉnh có ở đầu ngọn, đầu cành và rễ, ở đó luôn có quá trình phân chia tế bào. Số lượng tế bào ở mô phân sinh đỉnh thường xuyên tăng lên kèm...

Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.

534254 Sự sinh trưởng và phát triển là biểu hiện về sự biến đổi về lượng và về chất của cơ thể thực vật trong chu kỳ sống của chúng. Trên quan điểm duy vật biện chứng thì sự biến đổi về lượng là cơ sở của sự biến đổi về chất, cũng như sự sinh trưởng về kích thước, trọng khối và hình thành các yếu tố cấu tạo mới là tiền đề cho sự phát triển và ngược lại sự phát triển là quá trình biến đổi về chất...

Khái niệm sinh trưởng và phát triển

534242 1. Khái niệm về sinh trưởng và phát triển. Chúng ta đã nghiên cứu các hoạt động sinh lý của thực vật,được xem như những chức năng sinh lý riêng biệt như: sự trao đổi nước, quang hợp, hô hấp, dinh dưỡng khoáng và nitơ, sự biến đổi và vận chuyển các chất hữu cơ ở trong cây. Các chức năng sinh lý này xảy ra một cách đồng thời và luôn luôn có mối quan hệ khăng khít ràng buộc với nhau. Kết quả hoạt động tổng hợp...