MENU

bai 11 quy luat phan ly

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Quốc Độ
Ngày gửi: 10h:11' 20-08-2010
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 59
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT
CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
BÀI 11: QUY LUẬT PHÂN LY
I. Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen:1. Phương pháp lai:
Em hãy nêu trong phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen trước tiên ?
Thế nào là dòng thuần chủng? Menđen tạo ra các dòng thuần chủng bằng cách nào?
PTC:
Giải thích như thế nào về kết quả trên ?
X
F1:
F2:
I. Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen:1. Phương pháp lai:
TN
I. NỘI DUNG
II. Hinh thành học thuyết khoa học:
Menđen đã chứng minh giả thuyết của minh như thế nào?
Menđen dùng phương pháp nào để kiểm định giả thuyết của minh?
10/7/2005
8
P :
Gtử P :
F1 :
Gtử F1:
F2 :
?
III. Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly:
10/7/2005
9
F2 :
Kiểu gen F2 :
1 AA : 2 Aa : 1 aa
Kiểu hình F2:
3A - : 1 aa
Ptc: AA x aa
Gọi A đỏ > a trắng
Gp: A a
F1: Aa x Aa
F2: AA (0,25) : Aa (0,5) : aa (0,25)
 
Gửi ý kiến